ការប្រើប្រាស់ប៊ីចេង​លើសកម្រិត តើផ្តល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សុខភាព?

ប៊ីចេង គឺជាសារធាតុនៃ រសជាតិម្យ៉ាង ដែលភាគច្រើន គេតែងតែប្រទះឃើញមាន ការប្រើប្រាស់ច្រើន នៅក្នុងម្ហូបចិន បន្លែកំប៉ុង ស៊ុប និង ក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើសាច់។ ភាគច្រើន​នៃ​ពួកយើង​សុទ្ធតែ​ស្គាល់​និង​ធ្លាប់​ទទួលទាន​ប៊ីចេង ប៉ុន្តែ​ប្រហែលជា​មិន​ចាប់អារម្មណ៍ ទេ​ថា​គ្រឿងផ្សំ​បន្ថែម​រសជាតិ​មួយ​នេះ​អាច​ជះ​ផលប៉ះពាល់​គួរឱ្យ​បារម្ភ​ចំពោះ​សុខភាព​។  នៅក្នុងនោះ បានឲ្យបន្ថែមថា ប៊ីចេងមានការប្រើប្រាស់ បន្ថែមទៅលើមុខម្ហូប ជាច្រើនទសវត្សណាស់មកហើយ។ ក៏ដូចជាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ក្រសួងម្ហូបអាហារ និងថ្នាំ បានទទួលនូវពាក្យបណ្ដឹង និងប្រតិកម្មជាច្រើន ដែលទាក់ទងទៅនឹង…