តើញុំាទុរេន​មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សុខភាព?

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះ យើងឃើញថាអត្រានៃការលក់ផ្លែទុរេនមានការកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យគាត់សំគាល់។តើផ្លែទុរេនមា​នផលប្តយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកចូលចិត្តញាំ? ទុរេន គឺជាប្រភេទផ្លែឈើមួយដែលយើងចាត់ចូលក្នុងក្រុមផ្លែឈើដែលមានតម្លៃថ្លៃ តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ទើបមនុស្សដែលមានជីវភាពសមរម្យមិនងាយរំលងផ្លែឈើមួយនេះ ពេលដល់រដូវកាលរបស់វាម្ដងៗ ជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះតែម្តង។ នៅចំណុចខាងក្រោមនេះ សូមប្អូនមកយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែទុរេន៖ ១. សម្បូរកាឡូរី៖ ផ្លែធុរេនមានកាឡូរីប្រមាណជាង២០ភាគរយនៃតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ នឹងត្រូវបំពេញប្រសិនបើអ្នកបរិភោគអស់ ១៣ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ។ ២. សម្បូរវីតាមីនសេ៖ ធុរេនមានផ្ទុកនូវរសជាតិវីតាមីនសេច្រើន ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ការពារអ្នកពីជំងឺផ្សេងៗ ហើយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃលំហូរឈាម។ ៣.…