រកឃើញមូលហេតុធ្វើឱ្យ​មនុស្សរស់នៅបានយូរ ហើយមានសុខភាពល្អ

ការហាត់ប្រាណមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាព និងរាងកាយ តែមនុស្សជាច្រើនមិនបានដឹងថា ការធ្វើលំហាត់ ក៏ជួយដល់ខួរក្បាលដែរ។ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណជួយកាតបន្ថយភាពសុំានឹងអាំងល៊ុយលីន រលាក ឬភ្ញោចការលូតលាស់កោសិកាខួរក្បាល។ ពេលមនុស្សចាស់ចាប់ផ្តើមធ្វើលំហាត់ប្រាណ វាបានបណ្តុះកោសិកាខួរក្បាលឡើងវិញ និងជួយដល់ស្មារតីឲ្យមានការចង់ចាំបានល្អ ឬកុំឱ្យមានជំងឺវង្វេងស្មារតី តែលំហាត់ប្រាណងាយៗ ៣ យ៉ាងសម្រាប់ជួយដល់មនុស្សចាស់ឱ្យមានការចងចាំបានល្អ៖ ១. ការហាត់បែបអ៊ែរ៉ូប៊ិក(Aerobic) ការហាត់ប៊ែបអ៊ែរូប៊ិកមានដូចជា ការដើរឱ្យលឿន ការធាក់កង់ ការហែងទឹក… ជាលំហាត់ប្រាណដែលមានផលប៉ះពាល់តិច និងមិនរងសម្ពាធខ្លាំងពេកទៅលើសាច់ដុំ សន្លាក់ និងឆ្អិង។…